Branje otrokom že v zgodnjem otroštvu prinese mnogo pozitivnega v jezikovnem, intelektualnem in v splošnem razvoju. Ne da bi se zavedal, se s tem oblikuje njegov odnos do branja v prihodnosti, učne in bralne navade, bogati se njegov besedni zaklad in oblikuje se njegova literarna dojemljivost. Zgodbice za otroke imajo že v najzgodnejšem obdobju pomembno vlogo pri njihovi nadarjenosti in vplivajo tudi na njihov IQ. Poleg tega branje v otroštvu v krogu družine krepi družinske vezi in medosebne odnose, hkrati pa spodbuja njihov socialni in čustveni razvoj.

Kdaj začeti z branjem otroku?

Pravila o tem, kdaj začeti brati otroku, ni, nekatere mame začnejo z branjem otrokom že v času nosečnosti ali v prvih dneh po rojstvu. Kasneje je pomembno, da otroku berete takrat, ko je ta dovolj skoncentriran, zato je za začetek pametno, da izberete zgodbice za otroke, ki niso predolge oz. prezahtevne. Z zgodnjim branjem bo otrok spoznal, da je branje nekaj prijetnega in koristnega, kar ga bo spremljalo tudi kasneje v življenju. Najprimernejši čas za branje je pred spanjem, ko je čas za umiritev in zgodbice za otroke so odličen način, kako jih lahko zazibate v prijeten spanec.

Katere zgodbice izbrati za višji IQ otroka?

Tudi pri tem ni trdno začrtanih smernic – otroku berite tiste zgodbice, za katere sklepate, da jih ob določeni starosti že razume, se z njimi poistoveti in so zanje smiselne. Obstajajo zgodbice za otroke, ki imajo na koncu uganke ali vprašanja, ki se navezujejo na vsebino prebranega in te bodo zagotovo pozitivno vplivale na otrokovo miselno in tudi čustveno inteligenco. Nanjo lahko sami še dodatno vplivate, če otroka med branjem vključujete v zgodbo, ga sprašujete o poteku, ilustracijah in ga nagovorite, da sam sodeluje s svojimi predlogi glede vsebine prebranega. Otroka lahko tudi sami sprašujete o prebranem in spodbujate interakcijo med otrokom in vsebino knjige.

Zgodbice za otroke naj bodo prilagojene posameznemu starostnemu obdobju

Na začetku uvajanja v branje so za otroka najprimernejše kartonke, ki jih lahko tudi sam prelista in preko njih spoznava svet, v katerem živi. Kasneje bodo njegov IQ spodbudile krajše pravljice v obliki slikanic z ilustracijami, ki bodo v njem vzbudile domišljijo, kreativnost in željo po ustvarjanju. Tematika naj bo takšna, ki bo otroka pritegnila, saj bo tako branje veliko bolj učinkovito. Izberete lahko tudi pesmice, pomembno pa je, da so zgodbice za otroke kvalitetne in primerne za posamezno starostno obdobje otroka.

Branje skozi igro in igra skozi branje

Skozi igro lahko otroku branje predstavite kot nekaj vznemirljivega in nekaj, k čemur se bo zmeraj rad vračal. Za treniranje njegovih možgančkov ga spodbudite k prepoznavanju besednih iger, izmišljevanju novih besed in igranju različnih vlog, ki se pojavijo v zgodbi. Tako zgodbice za otroke ne bodo vplivale le na njegov IQ, temveč na celoten psihološki razvoj, sposobnost koncentracije in inovativno reševanje vseh preprek kasneje v življenju.