Ni vse za vsakogar. Ta stavek slišimo na precej področjih, velja pa tudi za učenje. Načini učenja so različni in na otrocih in starših je, da s skupnimi močmi ugotovijo, kaj otroku ustreza in kako bo z najmanjšim naporom zadržal čim več informacij.

Poznamo tri tipe učenja, to so avditivni, vizualni in kinestetični tip. Redki učenci spadajo striktno samo v en tip učenja; običajno se ti spektri med seboj prelivajo. Vsak tip ima svoje lastnosti, ki določa, kakšni načini učenja so za te ljudi najbolj primerni.

Avditivni (oziroma slušni) učni tip: Avditivni učni tip informacije najlažje zadrži, če jih sliši. Uživajo v tem, da jim drugi berejo zgodbe in snov in radi poslušajo glasbo. Za ta učni tip je značilno, da težko bere potihem. Pogosto si kaj popevajo ali mrmrajo, hrup pa jih lahko tudi hitro zmoti.

Načini učenja, primerni za avditivni tip: Poslušanje predavanj, zgodb in snovi, če jim jo bere kdo drug; če morajo snov brati, je najbolje, da to počnejo v tišini. Spodbujajte branje na glas in pogovarjanje s samim seboj.

Vizualni (oziroma vidni) učni tip: Ta učni tip uživa v urejenem učnem prostoru. Učenci, ki ustrezajo vidnemu učnemu tipu, radi berejo. Ko se enkrat »zagrizejo« v snov, jih bomo le stežka odvrnili od nje. Imajo lepo in urejeno pisavo in so tudi sami urejeni, imajo dobro oko za podrobnosti in si zlahka zapomnijo obraze.

Načini učenja, primerni za vizualni tip: Branje snovi, predajanje snovi skozi grafične materiale (fotografije, grafike, simboli).

Kinestetični učni tip: Snov si najlažje zapomnijo, če jo prejmejo skozi medij dotika. Težko sedijo pri miru, učijo se skozi izkušnje.

Načini učenja, primerni za kinestetični tip: Izkustveno učenje, učenje s pripomočki in skozi delo, eksperimentiranje.

V glavnem velja, da si otroci (in tudi odrasli) zapomnijo 20 odstotkov tega, kar preberejo, 30 odstotkov tega, kar slišijo, 40 odstotkov tega, kar vidijo, 50 odstotkov tega, kar povedo, 60 odstotkov tega, kar storijo, če pri prejemanju snovi nekaj vidijo, slišijo, povejo in storijo, pa se pomnjenje poviša na kar 90 odstotkov. Zato je, ne glede na to, v kateri učni tip spada vaš otrok, pomembno, da pri učenju, kolikor se le da, zaposlite vse njegove čute. Učenje na domu je naporno tako za otroke kot starše, ki te nove rutine niso vajeni, lahko pa bistveno izboljša otrokovo pomnjenje in veselje do učenja. Upoštevajte zgornje besedilo in poskrbeli boste, da bo vaš otrok z veseljem pridobival znanje tako doma kot v šoli.