Za optimalen razvoj otroka je zelo priporočljivo, da straši vsaj okvirno poznate značilnosti posamezne  razvojne faze otroka. To znanje vam bo služilo pri opazovanju njegovega napredka in zadajanju primernih zadolžitev. V nadaljevanju se bomo osredotočili na motorični in duševni razvoj otroka, ki sta v predšolskem obdobju še kako hitro spreminjajoča-se procesa.

MOTORIČENI RAZVOJ OTROKA

Gibanje predstavlja enega najbolj osnovnih področij razvoja predšolskega otroka. Poleg krepitve in ohranjanja zdravja je povezano tudi s socialnim, intelektualnim, govornim in čustvenim razvojem. Za krepitev mišičnega spomina in razvoj  gibalnih sposobnosti priporočamo, da otroku ponudite naslednje aktivnosti: lazenje, plazenje, hojo po neravnih in dvignjenih podlagah, hojo čez in pod ovirami, tek, guganje, vrtenje, visenje, vlečenje, metaje ali brcanje žoge, hojo, nošenje premeta na glavi, skakanje po blazinah, plezanje, ciljanje tarč, ipd. Pri tem pa upoštevajte naslednje razvojne mejnike:

  • 1. leto: Otrok zmore hoditi ob opori in se kobaca. V roki lahko drži različne predmete in samostojno drži žlico.
  • 2. leto: Značilna je samostojna hoja in tek, lovljenje žoge z rokami je nespretno. Zmožen je pobrati predmet s tal, ne da bi se oprl na oporo.
  • 3. leto: Spuščanje po stopnicah poteka brez opore. Zna hoditi po prstih in petah in sonožno poskakovati.
  • 4. leto: Zmožen je ritmičnega korakanja ob glasbi, preskakovanja ovir, plezanja in brcanja žoge v teku.
  • 5. leto: Značilno je stabilno staje na prstih in poskakovanje po eni nogi.
  • 6. leto: Zmožen je samostojne vožnje s kolesom, ujame in vrže žogo nazaj, sonožno poskakuje s kolebnico.

Zgoraj naštete oblike gibanja bodo za vašega otoka še toliko bolj privlačne, če jim boste gibanje predstavili skozi igro, vključili poljubno zgodbo ali najljubšega fantazijskega junaka. Spodbujamo vas, da se skupaj odpravite na lov za zakladom v naravi, okolici hiše ali celo po hiši. Starejše otroke lahko naučite preproste elementarne igre iz vašega otroštva, kot so: lisička, kaj rada ješ ali ptički v gnezda, ipd. Pri tem ne pozabite, da je v prvih letih otrokovega življenja ravno vaša vključenost v igro zelo pomembna, saj krepi medsebojno čustveno povezanost.

DUŠEVNI RAZVOJ OTROKA

Otrok že od samega rojstva v odnosu z okoljem izgrajuje svoj psihični aparat, pri tem pa sta v ospredju predvsem potreba po odvisnosti od nekoga (varnost, ljubezen, hrana, toplina) in potreba po samostojnosti ter kreativnosti.

V drugem letu življenja razvoj otroka temelji na preizkušanju samostojne dejavnosti ali t.i. prakticiranju. Malček se začne vedno bolj fizično oddaljevati od odraslega in postajati samostojnejši. To »obdobje izvalitve« pogosto spremlja stavek: »Bom sam«. V tretjem letu otrok pridobiva samozavest, istočasno poteka kognitivno zorenje, pojavijo se zametki vesti. V tem času pride do t.i. psihološkega rojstva ali oblikovanja samostojne osebnosti. V četrtem in petem letu se pri otroku začne izgrajevati spolna identiteta, poistoveti se s staršem istega spola, z njim tekmuje. Z zapovedmi in prepovedmi se oblikuje nadjaz (vest). Otrok začne vzpostavljati odnose z vrstniki.

Starši lahko naredite veliko za dušeni razvoj otroka z uporabo poučnih in tematskih zgodbic, poučnih basni, pesmic, ki bodo otroku pomagale pri razumevanju in ubeseditvi lastnih čustev. Od prvega do tretjega leta je še posebej dobrodošla uporaba lutke, ki lahko olajša vašo komunikacijo z otrokom o zanj občutljivih temah. Pri izražanju čustev je dobrodošla JAZ komunikacija, s katero otroka učite pravilnega izražanja svojih misli in čustev.

Priporočamo vam, da se pri izbiri aktivnosti, ki bodo spodbujale razvoj otroka, vedno odločate po načelu kvaliteta pred kvantiteto, saj boste s tem dosegli večji učinek. Zavedanje, da več ni enako bolje, naj vam pomaga pri tem, da sami ne boste preobremenjeni. Ne pozabite, da je vaša zbranost v aktivnosti za razvoj otroka najpomembnejša.