knjige za otroke 3 leta

Otroci so zelo radovedna bitja, saj že v zelo zgodnji starosti spoznavajo svet in vse okoli sebe. Pri tem jih lahko starši vzpodbujajo na različne načine, tudi preko knjige za otroke. 3 leta so tista meja, kjer otrok kaže že izrazito zanimanje ob poslušanju prebranega. Za zbujanje interesa do knjig je pomembno, da znajo starši otroka ustrezno pripraviti na branje oz. pripovedovanje, kar ni nič drugače kot vzpostavljanje rutine za spanje ali hranjenje. Pomembno je, da je branje otroku v zabavo, saj ga bo le tako pritegnilo – starši naj se v ta namen v branje vživijo in ga popestrijo npr. z menjavanjem glasov posameznih likov, ki nastopajo v zgodbi.

Hkrati branje spodbuja razvoj slušne pozornosti, tudi to je namen knjige za otroke. 3 leta predstavljajo čas, ko se ta pri otroku razvija v polni meri, zato je branje še toliko bolj pomembno. V poštev naj pridejo predvsem slikanice, ki otroka pritegnejo z zgodbo, še bolj pa s svojo likovno vsebino, ki bo zadržala otrokovo pozornost. Predvsem med drugim in tretjim letom starosti otroci usvajajo vsakodnevne navade, pridobivajo samostojnost, zato so prava izbira zanje knjige, ki jih k temu spodbujajo, jih navdihujejo in jim krepijo samozavest.

knjige za otroke 3 leta

Priporočene knjige za otroke do 3. leta starosti

Gre predvsem za knjige, ki otroka na nevsiljiv način seznanjajo z vsakdanjim življenjem – npr. Bor in Bina v vetru je knjiga, ki otroka skozi pripoved pouči o tem, kako se ustrezno obleči glede na vremenske razmere. Knjiga Rok si sam čisti zobke je zgodba, kjer otrok na primeru zajca Roka usvaja osnovne higienske navade skozi knjige za otroke. 3 leta so čas, ko je otrok močno dovzeten za različne zglede iz okolice, zato je odlično, če lahko pozitivne zglede dobi s knjigo.

V poštev pridejo tudi igralne knjige ali kartonke, ki jih otrok lahko prelista sam, pri tem pa ni bojazni, da bi se utrgale ali poškodovale. Tak primer je kartonka Poglej kaj znam, ki otroka pouči o rastlinah, živalih, barvah, številkah, oblikah in še čem. Še več takih knjig je npr.  Mame, očki in otročki, Murijev dan, Ko bom velik/a, bom, Kak, Ku-ku, Pa-pa ipd. in številne druge knjige za otroke. 3 leta so magična meja, ki jo otrok doseže, ne da bi se starši prav zavedali, kdaj je minilo toliko časa. Pomembno je, da mu v tem času zagotovijo kvalitetno branje, s pomočjo katerega se bo lažje vključil v svet okoli sebe in storil prve korake na poti v samostojnost.