Veliko je lepih pravljic, basni in zgodb, ki jih imajo otroci radi in vsak otrok ima svojo najljubšo pravljico, ki jo rad večkrat prebere ali posluša. Pomembno pa je, da otrokom beremo ali nudimo knjige zgodb, ki imajo poudarek na poučni vsebini. Mnoge pravljice in zgodbe sicer že imajo nek nauk, ki nam veli, kaj se lahko zgodi in kako si pomagati v določenih situacijah, a mnoge zgodbe temeljijo v celoti na poučni vsebini, ki jo bodo otroci z velikim zanimanjem poslušali in se od zgodb veliko tudi naučili. Otrokom, sploh mlajšim je včasih težko razložiti kakšen nasvet ali pa kako kaj deluje, a so zgodbe s poučno vsebino odlična rešitev, saj jo bodo otroci tako lažje razumeli.