Domov/ O festivalu/ Koristne informacije/ Zgodovina festivala/ Foto/ Video/ Arhiv/
zlata_ptica_Ančka_Gošnik_Godec3-545x753
O festivalu

Pripovedovalski festival praznuje letos okroglo obletnico. Njegovi začetki segajo v leto 1998, ko je vzniknil iz navdušenja nad pripovedovanjem in prepričanja, da je tudi današnje poslušalce mogoče očarati zgolj z govorjeno besedo. Anja Štefan in Olga Butinar Čeh, takratna vodja humanističnega programa v Cankarjevem domu, sta zasnovali pripovedovalski dogodek, ki se je sprva imenoval Pravljični maraton in je bil namenjen predvsem otrokom. Ta je postopoma širil svoj program in se čez sedem let preimenoval v Pripovedovalski festival Pravljice danes.

Anji Štefan sta se pri vodenju festivala pridružili Irena Matko Lukan in Alenka Veler in skupaj so ustvarjale vse opaznejše pripovedovalsko gibanje. Predstavam za otroke so se pridružili pripovedovalski večeri za odrasle. Nekateri so se izoblikovali v vsakoletne stalnice (S pravljico okrog sveta, Pobrano na kup, Pravljična ReŠetanja), nekateri so potekali priložnostno, uglašeni na določeno temo (Stojim za besedo, Petsto sten, Matičetove pravljice, Za devetimi gorami). Pripovedovalski dogodki Ti povem ano pravco, Pravce iz Benečije in Glasovi so občinstvu želeli predstaviti slovenske pripovedi v čim pristnejši obliki, torej v naših narečjih; v osrednji slovenski prostor so večkrat pripeljali pripovedovalce iz zamejstva. Pripovedovalski gostje iz tujine so poslušalce popeljali skozi škotsko, islandsko, angleško, estonsko, arabsko in karibsko izročilo ter skozi mešanice zgodb z vsega sveta. Na predavanjih, delavnicah, okroglih mizah in pripovedovalskih simpozijih so udeleženci nabirali znanje, ki je z različnih strani prispevalo k dvigu pripovedovalske umetnosti pri nas. Izobraževalna srečanja so bila namenjena tako širši javnosti kot ožjim strokovnim skupinam: knjižničarjem, folkloristom, muzealcem, študentom etnologije, slovenistike, anglistike, prihodnjim vzgojiteljem in učiteljem. S pripovedovalsko tribuno je festival odprl prostor različnim pripovedovanja željnim navdušencem.

Leta 2007 se je festival iz Cankarjevega doma razširil v Slovenski etnografski muzej – tako je obiskovalcem ob poslušanju pripovedi ponudil še spoznavanje materialne dediščine naših prednikov. Pred nekaj leti pa je k sodelovanju povabil najrazličnejše kulturne institucije, društva in posameznike iz vse Slovenije: tako se je izoblikoval bogat spremljevalni program, ki po eni strani priča o splošnem naraščajočem pripovedovalskem elanu, po drugi strani pa je izmenjevalnica idej in spodbud.

Programske vodje festivala želimo ponuditi dobro pripoved, povedano pristno, doživeto in čim bolj naravno. Ker je pri nas profesionalnih pripovedovalcev malo, vabimo k sodelovanju ljudi različnih usmeritev, za katere mislimo, da bi jim bilo zanimivo prisluhniti. V dvajsetih letih smo k sodelovanju pritegnile številne posameznike, ki jim je prav ta izkušnja pomenila spodbudo za nadaljnje pripovedovalsko delo. Tako se je s pomočjo festivala Pravljice danes razširil krog ljudi, ki so pripovedovalsko spretni in prepričljivi ter zdaj gostujejo tudi na drugih pripovedovalskih dogodkih po Sloveniji.

Ob dvajsetletnici bi se snovalke festivala rade zahvalile vsem dosedanjim nastopajočim: tako pripovedovalcem kot glasbenikom in predavateljem. Zahvaljujemo se vsem drugim sodelavcem, ki nam pomagajo pri organizaciji ali z mnenji in nasveti, še posebej Mirjam Mencej in Barbari Ivančič Kutin. Zahvaljujemo se vsem sooblikovalcem spremljevalnega programa – živahne marce si pripravljamo, naj tako ostane. Zahvaljujemo se založbi Mladinska knjiga, ki vse nastopajoče že od samega začetka obdaruje s knjigami. In zahvaljujemo se vse širši publiki, ki s svojo naklonjenostjo naš festival pomembno sooblikuje. Kot da bi nam skupaj uspelo ustvarjati nekaj, kar ni več le obisk kulturnega dogodka, ampak drobno, a dragoceno vzpostavljanje skupnosti.